Profile Miner
Sjongfestival (@sjongfestival) Instagram Profile Photo

sjongfestival

Sjongfestival

F

Yn 2020 is der wer in nij Sjongfestival, basisskoallen út hiel Fryslân kinne meidwaan!

Status
Rank
Rate

Suggested Users

Similar and Related Instagram Profile's

Simply recommends profiles with similar content around the @sjongfestival

Most Used Words in Caption

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

sjongfestival (10)
foar (7)
fan (7)
lf2018 (6)
mei (6)

Most Used Filters

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

Normal(8)
Clarendon(1)
Ludwig(1)
Hudson(1)
Juno(1)

Locations Tagged

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

Tags and Mentions

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

Top Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 Instagram Image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Dizze flyer is foarige wike op álle Fryske skoallen besoarge. Doch ek mei oan de iepening fan LF2018 en meld jim oan! 😃 " at Ljouwert - 1628340844556132757
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Der waard hjoed al drok oefene troch in groepke learkrêften foar de iepening fan LF2018. Op de KEK2 ynspiraasjemiddei wi" - 1643709968849107562
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "De toolkit foar it oanlearen en filmjen fan it liet 'Seis oere thús' stiet online! Kinst de toolkit fine fia www.sjongfe" - 1653757374521371964
 Instagram Image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "In hiel soad skoallen diene hjoed mei oan #2018begjint. De Kinderkoepel út Ljouwert wie te gast yn Noardewyn Live. #omro" at Omrop Fryslân - 1701026401031089637
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Juster waard #LF2018 offisjeel iepene. Dat is ek it jier dat it Sjongfestival wer hâlden wurdt. Sjoch foar alle ynformaa" - 1702218840265919223

Recent Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Belangryk nijs, opjaan foar it Sjongfestival kin no! Yn ferbân mei de Koningsspelen 2019 is der in nije datum foar it Sj" - 2166157027754873072
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Bisto tusken de 12 en 18 jier en hasto muzikaal talint? 🎵 Dan is SjONG it hielendal foar dy! Meidwaan kin solo, as duo o" - 1977031885419696325
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "De winners fan it Sjongfestival mochten hjoed optrede foar keninginne Máxima. Super 😍" - 1872653244552606666
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Freed steane de toppers fan De Frissel út Drachtster Kompenije yn de finale fan it Sjongfestival! Elkenien is wolkom 😃" - 1810452121695803839
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Sukses freed CBS Eben Haëzer! 💪🏻 Elkenien is wolkom freed, de tagong is fergees :)" - 1809697726393527969
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "It is hast safier, de finale fan it Sjongfestival! 😱 De Kogge út Drylts klimt freed as earste op it poadium. Kom net te " - 1808891215765364902
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Hawwe jimme dizze poster al op skoalle? Nee? Lit it ús witte en wy stjoere dy ien! 😃 #sjongfestival #lf2018" - 1744468780283041275
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Juster waard #LF2018 offisjeel iepene. Dat is ek it jier dat it Sjongfestival wer hâlden wurdt. Sjoch foar alle ynformaa" - 1702218840265919223
 Instagram Image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "In hiel soad skoallen diene hjoed mei oan #2018begjint. De Kinderkoepel út Ljouwert wie te gast yn Noardewyn Live. #omro" at Omrop Fryslân - 1701026401031089637
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "De toolkit foar it oanlearen en filmjen fan it liet 'Seis oere thús' stiet online! Kinst de toolkit fine fia www.sjongfe" - 1653757374521371964
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Der waard hjoed al drok oefene troch in groepke learkrêften foar de iepening fan LF2018. Op de KEK2 ynspiraasjemiddei wi" - 1643709968849107562
 Instagram Image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Dizze flyer is foarige wike op álle Fryske skoallen besoarge. Doch ek mei oan de iepening fan LF2018 en meld jim oan! 😃 " at Ljouwert - 1628340844556132757

Most Liked Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "De winners fan it Sjongfestival mochten hjoed optrede foar keninginne Máxima. Super 😍" - 1872653244552606666
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "It is hast safier, de finale fan it Sjongfestival! 😱 De Kogge út Drylts klimt freed as earste op it poadium. Kom net te " - 1808891215765364902
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Bisto tusken de 12 en 18 jier en hasto muzikaal talint? 🎵 Dan is SjONG it hielendal foar dy! Meidwaan kin solo, as duo o" - 1977031885419696325
 Instagram Image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "In hiel soad skoallen diene hjoed mei oan #2018begjint. De Kinderkoepel út Ljouwert wie te gast yn Noardewyn Live. #omro" at Omrop Fryslân - 1701026401031089637
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Sukses freed CBS Eben Haëzer! 💪🏻 Elkenien is wolkom freed, de tagong is fergees :)" - 1809697726393527969
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Juster waard #LF2018 offisjeel iepene. Dat is ek it jier dat it Sjongfestival wer hâlden wurdt. Sjoch foar alle ynformaa" - 1702218840265919223

Most Commented Posts

Build and grow stronger relationships on social

Maximize your social media performance by making insightful, data-driven decisions based on intelligible analytics.

 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Belangryk nijs, opjaan foar it Sjongfestival kin no! Yn ferbân mei de Koningsspelen 2019 is der in nije datum foar it Sj" - 2166157027754873072
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Bisto tusken de 12 en 18 jier en hasto muzikaal talint? 🎵 Dan is SjONG it hielendal foar dy! Meidwaan kin solo, as duo o" - 1977031885419696325
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "De winners fan it Sjongfestival mochten hjoed optrede foar keninginne Máxima. Super 😍" - 1872653244552606666
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Freed steane de toppers fan De Frissel út Drachtster Kompenije yn de finale fan it Sjongfestival! Elkenien is wolkom 😃" - 1810452121695803839
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "Sukses freed CBS Eben Haëzer! 💪🏻 Elkenien is wolkom freed, de tagong is fergees :)" - 1809697726393527969
 image by Sjongfestival (@sjongfestival) with caption : "It is hast safier, de finale fan it Sjongfestival! 😱 De Kogge út Drylts klimt freed as earste op it poadium. Kom net te " - 1808891215765364902